No Img

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO GIA ĐÌNH

(Cha mẹ và con)

Nhấn vào tab "KHÓA HỌC" hoặc "SÁCH/EBOOK" bên dưới để chọn sản phẩm bạn muốn xem.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN

(Giáo viên và lớp học)

Nhấn vào tab "KHÓA HỌC" hoặc "SÁCH/EBOOK" bên dưới để chọn sản phẩm bạn muốn xem.

Chào bạn, mình là Lê Hiền

Chào mừng bạn đã đến đây.

Mình là Lê Hiền – một Teacherpreneur trong lĩnh vực SEL (học tập cảm xúc xã hội).

Mình là một giáo viên giáo dục cảm xúc dành cho các bạn nhỏ, cũng là người làm việc với các cha mẹ, giúp các cha mẹ áp dụng giáo dục cảm xúc và kỷ luật tích cực trong gia đình thông qua các chương trình đào tạo, khai vấn, tư vấn.

Đồng thời, mình cũng là nhà đào tạo giáo dục cảm xúc (SEL Trainer) dành cho giáo viên, cố vấn các chương trình SEL cho trường học và là nhà cố vấn cho các Teacherprenuer.

Dù làm việc trong vai trò nào, lĩnh vực nào thì mục tiêu lớn nhất của mình vẫn là đưa giáo dục cảm xúc vào từng gia đình và trường học, giúp nhiều trẻ em Việt Nam được hưởng lợi từ giáo dục cảm xúc và giúp các giáo viên có sự nghiệp hạnh phúc hơn, thành công hơn.

Mình đã tập trung rất nhiều nguồn lực của mình để hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục cảm xúc dành cho cha mẹ và các con trong gia đình cũng như hệ sinh thái cho các nhà giáo dục và trường học. 

Bạn có thể theo dõi Hiền trên các kênh như:

 

 

No Img